Tadeusz Jarmołowski

rzeczoznawca majątkowy

Warszawa

rzetelnie – terminowo – bezstronnie

Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego uzyskałem w 2017 roku (wpis do rejestru nr 7130). Sporządzam operaty szacunkowe na terenie Warszawy. Wyceniam lokale na potrzeby zabezpieczeń kredytów bankowych, a także określam wartość rynkową i odtworzeniową innych nieruchomości.
Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wyceną nieruchomości zająłem się już po przejściu na emeryturę, aby pozostać aktywnym po zakończeniu pełnoetatowej pracy zawodowej.
W wolnym czasie zajmuję się szachami, fotografią i genealogią rodzinną.

Tadeusz Jarmołowski
tel. 502 614 515
email: tadeusz.jarmolowski@gmail.com