Tadeusz Jarmołowski

rzeczoznawca majątkowy

Warszawa

rzetelnie – terminowo – bezstronnie

Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego uzyskałem w 2017 roku (wpis do rejestru nr 7130).

Wyceniam prawa rzeczowe do nieruchomości (własność, użytkowanie wieczyste, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), które są lub mogą być przedmiotem obrotu rynkowego. Określam wartość odtworzeniową nieruchomości, które nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu (np. dla potrzeb ubezpieczenia).

Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wyceną nieruchomości zająłem się już po przejściu na emeryturę, aby pozostać aktywnym po zakończeniu pracy zawodowej.

W wolnym czasie zajmuję się szachami, fotografią i genealogią rodzinną.

Tadeusz Jarmołowski
tel. 502 614 515
email: tadeusz.jarmolowski@gmail.com